Tijdskrediet in PC 321

Tijdkrediet kinderen4
De algemene regeling is in PC 321 op een aantal punten verbeterd. 
Werknemers hebben recht op 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief. Je kan dit verlof voltijds, halftijds of met 1/5 opnemen. 
Wie 28 jaar anciënniteit heeft, kan een landingsbaan opnemen vanaf 50 jaar tot aan het wettelijk pensioen. De landingsbaan geeft echter geen recht op een uitkering. 
De drempel voor het gelijktijdig opnemen van tijdkrediet wordt bepaald op 10 % van de tewerkgestelde werknemers per dienst of per onderneming. De drempel wordt niet toegepast voor deeltijdse onderbreking (1/5 of 1/2) van werknemers ouder dan 53 jaar.