Tijdskrediet in PC 321

Tijdkrediet kinderen4
De algemeen geldende regels rond tijdskrediet zijn van toepassing op het PC 321.
Daarnaast zijn er voor de bedienden binnen deze sector enkele bijkomende afspraken gemaakt, voornamelijk in verband met de duur van het tijdkrediet en de berekening van de drempel.
Werknemers hebben recht op 1 jaar tijdkrediet zonder motief. Je kan hierbij vrij kiezen tussen 12 maand voltijdse onderbreking, 24 maand halftijds werken of 60 maand 4/5 werken.
Daarnaast kan je ook nog eens gedurende 3 jaar (36 maand) tijdkrediet met motief nemen. Opnieuw kan je kiezen uit voltijds onderbreken, halftijds of 4/5 werken.
Vanaf 50 jaar kan je tot aan je pensioenleeftijd 4/5 werken. Voorwaarde is wel dat je 28 jaar gewerkt hebt. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan kan je mits 25 jaar loopbaan genieten van dit recht vanaf 55 jaar.
De drempel voor het gelijktijdig opnemen van tijdkrediet wordt bepaald op 10 % van de tewerkgestelde werknemers per dienst of per onderneming. De drempel wordt niet toegepast voor deeltijdse onderbreking (4/5 of 1/2) van werknemers ouder dan 53 jaar.
Voor het personeel dat niet volgens barema betaald wordt, gelden er andere regels bij de berekening van de drempel.
Werkneemsters hebben altijd de mogelijkheid om door middel van tijdkrediet hun postnataal verlof te verlengen op voorwaarde dat ze dit tijdig aanvragen. De drempel zal hier dus niet toegepast worden. Deze afwijkende regel geldt eveneens voor de kaderleden.