Eindejaarspremie Uitzendkrachten

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

  • De eindejaarspremie bedraagt 8,27 procent van de lonen die je als uitzendkracht verdiende tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016.
  • Het brutobedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage van werknemers (13,07 procent) en met de bedrijfsvoorheffing (23,22 procent).

Toekenningsmodaliteiten

  • Leden bezorgen het formulier van de eindejaarspremie uitzendarbeid aan de LBC-NVK , in plaats van het te sturen naar het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten¬†
  • Tewerkstelling gedurende 65 dagen of 520 uren als uitzendkracht in de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Uitzendkrachten die vast in dienst treden in de onderneming waarin ze voorheen als uitzendkracht werkten, hebben recht op de eindejaarspremie na 60 dagen tewerkstelling als uitzendkracht

Tijdstip van betaling

Op het einde van het jaar..