Cao PC 336

Cao 2017-2018 levert extra koopkracht op

Goed nieuws voor de werknemers in het paritair comité voor de vrije beroepen (paritair comité 336). Op 16 oktober 2017 werd een sectorakkoord afgesloten tussen vakbonden en werkgevers. LBC-NVK heeft er samen met de andere bonden voor gezorgd dat ook voor de sector van de vrije beroepen de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren. Zo hebben we sterk ingezet op een verbetering van de koopkracht, vorming en het tijdkrediet.
Dit sectoraal akkoord is van groot belang voor de vele werknemers in het paritair comité voor de vrije beroepen met zijn vele kleine ondernemingen. LBC-NVK is dan ook heel tevreden dat we dit hebben kunnen afsluiten. Toch hadden we nog meer ambitie, en rekenen we er op dat de werkgevers tijdens de volgende cao-ronde wel bereid zijn om te praten over de verplaatsingskosten, een fietsvergoeding, een vakbondsafvaardiging, een syndicale premie en een echte automatische indexering.