Je loon in PC 336

Loonsverhoging vanaf januari 2018

Geld munten3
De bruto maandlonen gaan vanaf 1 januari 2018 met 1,1% naar omhoog, met een plafond van 35 euro. De werkgever kan er voor kiezen om deze loonsverhoging om te zetten in een 'evenwaardig voordeel', zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques of een groepsverzekering. Er dient wel over gewaakt te worden dat dit voordeel echt evenwaardig is en dus rekening houdt met de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid. Heb je daar vragen over, contacteer dan gerust je LBC-NVK-secretariaat. Samen met het loon van januari wordt ook een eenmalige premie uitbetaald, gelijk aan 1,1% van het loon van de periode oktober-december 2017 (maximaal 105 euro). Deze premie is pro rata voor wie in deze periode geen volledige prestaties had. 
Alternatieve indexformule
Voor wie werkt bij een werkgever die geen automatische indexering van de lonen toepast, gaat het loon op 1 januari 2018 nog wat meer omhoog. In dat geval wordt je loon opgetrokken met 1,7%, met een plafond van 50 euro. In hetzelfde geval wordt je loon met 1,2% verhoogd op 1 januari 2019, met een plafond van 40 euro. Hiervoor mogen de werkgevers eerder toegekende bruto loonsverhogingen uit 2017 en 2018 in rekening brengen. Aan de hierboven vermelde 1,1% loonsverhoging mag niet worden geraakt.

Wat zijn de minimumbarema's in het PC 336?

Geld2
In paritair comité 336 bestaan op dit moment geen barema's. Er zijn in de sector enkel afspraken over een minimumloon op basis van je leeftijd en ervaring. In de sector zijn ook geen afspraken gemaakt over automatische indexering. Enkel de minimumbedragen worden geïndexeerd. 

Indexering op sectoraal vlak

index
Sectoraal
De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
In heel wat ondernemingen worden lonen betaald die hoger zijn dan de vastgelegde minima die voorzien zijn in de barema's. Bij een indexaanpassing moeten ook die lonen geïndexeerd worden. 
Recentste indexaanpassing in PC 336
juni 2016: vorige lonen x 1,02 (In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd)
Vragen?
Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met de vakbondsafgevaardigde in je bedrijf of met het LBC-NVK secretariaat van je regio