Sectorale afspraken in PC 336

We hebben de meest in het oog springende afspraken uit het sectoraal akkoord kort op een rijtje gezet. Dit sectoraal akkoord is van groot belang voor de vele werknemers in het paritair comité voor de vrije beroepen met zijn vele kleine ondernemingen. LBC-NVK is dan ook heel tevreden dat we dit hebben kunnen afsluiten. Toch hadden we nog meer ambitie, en rekenen we er op dat de werkgevers tijdens de volgende cao-ronde wel bereid zijn om te praten over de verplaatsingskosten, een fietsvergoeding, een vakbondsafvaardiging, een syndicale premie en een echte automatische indexering. 
Bij twijfel of onduidelijkheden m.b.t. de gelezen info neem je best contact op met een LBC-NVK-secretariaat in je buurt.