Je functie in PC 336

Sectorale loonschalen vanaf 2019

Geld loonbrief
Vakbonden en werkgevers spraken af om voor eind volgend jaar over sectorbarema's te onderhandelen. Die barema's zullen ten vroegste in 2019 van kracht worden. Over de functieclassificatie die hiervoor als basis dient, werd een akkoord bereikt.  Nu moeten nog verdere afspraken worden gemaakt over de toepassing in de ondernemingen.