Je functie in PC 336

Help mee goede functiebeschrijvingen op te stellen!

Vakbonden en werkgevers maken werk van een sectorale functieclassificatie.  Een moeilijke term die gewoon wil zeggen dat ze een algemene functiebeschrijving opstellen voor de meest voorkomende jobs. In die functiebeschrijvingen worden de belangrijkste taken van elke job opgesomd en uitgelegd. De functieclassificatie rangschikt de functies op basis van de bijdrage of zwaarte van elke functie.
De functieclassificatie wordt de basis voor een sectorbarema en een aangepast vormingsbeleid. Ze is dus een heel belangrijk instrument voor verdere onderhandelingen in de sector. De sectornorm bepaalt de minimumvoorwaarden waaraan de bedrijven moeten voldoen.
Graag nodigen we onze leden in PC 336 uit om mee te werken aan de classificatie. 
Er zijn 13 ontwerpfunctiebeschrijvingen opgesteld op basis van interviews. Daarover willen we ook jouw mening!

Hoe gaan we te werk?

 1. We zijn in overleg met de werkgevers gestart met het opstellen van een functie-inventaris 
 2. Vervolgens zijn er op basis van interviews 13 functiebeschrijvingen opgesteld met algemeen en herkenbaar omschreven functietaken. Die willen we nu aan jullie praktijkervaring toetsen.
 3. Deze sectorale functiebeschrijvingen worden vervolgens goedgekeurd door werkgevers- en vakbondsorganisaties
 4. De goedgekeurde functiebeschrijvingen worden dan ‘gewogen’ met de analytische Berenschotmethode. Aan alle functies worden punten toegekend op basis van hun ‘verantwoordelijkheden’ of ‘gewicht’.
 5. Dat resulteert in een rangorde in de functies. Functies van gelijke waarden worden gegroepeerd in één klasse. Alle klassen samen, noemen we de functieclassificatie.  
Mogelijk zijn er in specifieke ondernemingen evenwel functies die fundamenteel verschillen van de sectorale functies. Ook daar wordt in de functieclassificatie rekening mee gehouden. Via een specifieke procedure kunnen ook deze functies ingeschaald worden. Hierover wordt nog onderhandeld met de werkgevers uit de sector, die dit onderwerp steeds vooruit blijven schuiven. 

Hoe ver staan we?

Op dit moment zijn we bezig met de opstelling van de functiebeschrijvingen. Werkgevers en werknemersafgevaardigden spraken af om deze functiebeschrijvingen voor te leggen aan hun respectievelijke achterban.
Volgende functiebeschrijvingen zijn voorzien:
 1. bouwkundig/technisch tekenaar
 2. administratief medewerker
 3. medewerker verzending/post
 4. telefonisch/receptionist
 5. bediende boekhouding (financieel medewerker)
 6. boekhouder 
 7. boekhouder/dossierbeheerder
 8. it support medewerker
 9. relatiebeheerder
 10. directiesecretaris
 11. onderhoudsmedewerker
 12. juridisch assistent
 13. dierenartsassistent
Voor elk van deze functies ligt een beschrijving voor. Die moet voldoen aan volgende voorwaarden:
 • we willen een bruikbaar model voor de hele sector (dus zonder alle bedrijfsdetails)
 • in de functiebeschrijving wordt de grootst gemene deler van de functietaken opgenomen (en niet alle detailtaken zoals bv. een administratief medewerker die ook koffie zet; dat wordt niet in de functiebeschrijving opgenomen)
 • we beschrijven de 100% functie op basis van normale uitvoering (dus niet de starter, niet de expert)
 • we houden geen rekening met taalvereisten. Niet dat die niet van belang zijn, maar ze zijn te regelen op bedrijfsniveau (bv. via taalpremie).