Welkom bij PC 337 - Aanvullend paritair comité non-profit

Functieclassificatie
PC 337, het aanvullend paritair comité voor de non-profitsector, is bevoegd voor ondernemingen en organisaties die geen winstgevend doel hebben en niet onder een ander paritair comité vallen. Dat zijn bijvoorbeeld de ziekenfondsen, allerhande vzw’s en belangenorganisaties of politieke partijen. Een hele waaier aan organisaties en activiteiten waarvoor de LBC-NVK aan de kar van het sociaal overleg zal blijven trekken.
Het PC werd opgericht in 2015, maar pas eind 2016 werden de eerste cao's afgesloten. Daarmee kwam voor de werknemers in dit PC een einde aan een lange periode van uitsluiting van elke vorm van sectoraal sociaal overleg. 
Toch is er nog een lange weg te gaan om een volwaardig statuut te regelen voor de werknemers in de sector. De LBC-NVK zal samen met de andere vakbonden aandringen op afspraken over kwesties als arbeidsduur, minimumlonen, terugbetaling van woon-werkverplaatsingen en zeker ook over de uitbouw van syndicaal overleg in de organisaties. We rekenen daarbij op een constructieve sociale dialoog met de werkgevers én de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen.