Je loon in PC 337

Indexering op sectoraal vlak

index
Vanaf 1 januari 2017 worden de lonen in deze sector ook gekoppeld aan de stijging van de prijzen. Nog altijd de beste garantie voor werknemers om hun koopkracht te behouden. Zodra de spilindex van 2 procent wordt overschreden, zullen alle lonen met 2 procent worden verhoogd. 

Geen sectoraal barema

index
In PC 337 (Aanvullend paritair comité voor de non-profit) bestaat geen sectoraal minimumbarema. Mogelijk zijn er wel barema's op ondernemingsvlak. 
Heb je nog vragen omtrent je loon of indexering, dan kan je best contact opnemen met de vakbondsafgevaardigde binnen je onderneming of met het LBC-NVK secretariaat van je regio