Tijdkrediet in PC 337

Recht op tijdkrediet

Over tijdkrediet werd een algemene cao afgesloten die het recht van werknemers op loopbaanvermindering of een volledige onderbreking garandeert. Dit recht kan worden beperkt voor bepaalde jobs, maar dan alleen in akkoord met de werknemers.