Risicogroepen

Kansen creëren op de arbeidsmarkt

Via een werkgeversbijdrage op de lonen van alle werknemers wordt een fonds voor risicogroepen opgebouwd. Daarmee willen vakbonden en werkgevers de kansen van bijvoorbeeld jongeren of oudere werknemers op de arbeidsmarkt verbeteren. Het kan gaan over investeringen in opleiding en vorming of over extra initiatieven om jobs werkbaar te houden.