Dagcontracten

MEI 16

PANO uitzending dagcontracten bij DHL

pano

Verklaring van de Belgische werknemersafgevaardigden van de DP-DHL bedrijven

DHL Aviation is een onderdeel van de DP DHL groep, een beursgenoteerd Duits bedrijf. Binnen België zijn er meerdere juridische entiteiten. De BOD (Belgische Overleggroep Deutsche post-DHL) bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemersafvaardiging van alle ondernemingsraden of syndicale delegaties van alle vertegenwoordigde vakbonden, zowel arbeiders als bedienden.

De BOD reageert

Meermaals hebben de syndicale afgevaardigden van DHL Aviation het probleem van uitzendarbeid (en specifiek de dagcontracten) aangekaart bij de arbeidsinspectie.
De arbeidsinspectie weet allang dat dit schering en inslag is, niet alleen bij DHL Aviation maar bij vele bedrijven in de logistieke sector. 
Het persbericht dat DHL verspreidt n.a.v. de reportage is zeker niet correct. De directie geeft de indruk niet op de hoogte geweest te zijn van de problematiek van “de dagcontracten”. Da’s flauwekul, zij wist het immers goed genoeg.
Ook in andere DHL vestigingen kennen we het misbruik van dagcontracten en het veelvuldig gebruik van uitzendkrachten. Het kost immers niets om interims buiten te zetten.
Het is goed dat het misbruik van dagcontracten in de media wordt gebracht. Wel betreuren wij dat PANO alleen een reactie van het bedrijf gepubliceerd heeft. Als vakbonden kregen we geen wederwoord. We beklemtonen dat er op onze klachten bij de inspectie geen reactie of sanctie is gekomen.
Er zal dus langs andere weg “syndicale druk” moeten komen. Want ook al maken de uitzendkrachten hun beklag bij de vakbondsafgevaardigden, tegelijkertijd zijn ze bang dat ze niet meer mogen terugkomen “als het uitkomt”.
We hopen dat dankzij de reportage van PANO deze problematiek ten gronde aangepakt wordt. In een eerste reactie zei Minister van Werk Peeters dat hij de zaak laat onderzoeken, maar dat de vakbonden de hulpmiddelen die ze hebben wat betreft de controle op interimarbeid, onvoldoende gebruiken. Zelf voorziet zijn eigen “Wet Peeters” echter in nog meer flexibiliteit en langdurigheid van interimarbeid. 
Nu goed, we nemen zijn woorden ter harte en zullen alleen nog uitzendarbeid “volgens het boekje” toestaan. Maar dat Kris Peeters er dan ook voor zorgt dat zijn arbeidsinspecteurs gevolg geven aan de klachten van de syndicale delegaties. 
Uw vertegenwoordigers in de BOD