Resultaten enquête vorming

Cao rond vorming

De impact van de digitalisering, robotisering en ICT wordt steeds groter. De ontwikkeling van nieuwe competenties is noodzakelijk om de werkgelegenheid te behouden. De werkgevers leggen ronkende verklaringen af in de media over het belang van vorming maar leggen weinig ambitie aan de dag als het gaat om een cao af te sluiten rond de rechten voor werknemers ivm vorming.
Wij willen een ambitieuze opleidings-cao voor de werknemers in PC200!
  • Iedere werknemer van de dienstensector moet recht hebben op opleidingsdagen.
  • De opleidingen moeten kwaliteitsvol zijn en gericht op competenties van de toekomst.
  • Er moet een groeipad komen met op termijn 5 opleidingsdagen per jaar.
In de loop van de maand november vroegen we ook naar jouw mening via een online enquête. 
Deze werd massaal ingevuld! Dank daarvoor! Dit steunt ons in de onderhandelingen met de werkgevers.