Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Via de website van de Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je per paritair comité cao-teksten in pdf-formaat opvragen ....

Cao 2013-2014 voor winkelbedienden in zelfstandige winkels (PC 202.01 en 201)

Nadat de onderhandelaars het op vrijdag 13 december 2013 al eens waren geworden over een aantal principes, kwamen ze op vrijdag 20 december tot een afgewerkt geheel met als belangrijkste afspraken:
De ecocheques worden vanaf het jaar 2014 jaarlijks betaald in de loop van de maand april (en niet in juni zoals voorheen)
De cao brugpensioen aan 58 jaar wordt nog verlengd tot 31/12/2014
Tijdkrediet in ondernemingen vanaf 20 werknemers: 
 • Uitvoerende bedienden 20+: 
  • Recht op alle vormen van tijdkrediet 
   • Tijdkrediet zonder motief
   • Tijdkrediet met motief 36 en 48 maanden
   • Eindeloopbaan 55 en +
   • Vermindering van prestaties met 1/5e voor wie 28 jaar loopbaan bewijst en 50 of ouder is
 • Niet-uitvoerende bedienden: 
  • Recht op volledige onderbreking van de prestaties in alle vormen van tijdkrediet 
   • Volledig tijdkrediet zonder motief
   • Volledig tijdkrediet met motief 36 en 48 maanden
  • Eindeloopbaan 55+ (enkel voor 1/5e vermindering)
  • 1/5 vermindering 50 en + voor wie 28 jaar loopbaan bewijst
Verlenging van alle tussenkomsten van het sociaal fonds
Én … last but not least, de tussenkomsten voor kinderopvang die nu al bestaan worden vanaf het jaar 2013, terugbetalingen in het jaar 2014 opgetrokken tot 130€ per kwartaal max of tot 520€ per jaar max.