Wat is PC 201?

vleestoog
De zelfstandige kleinhandel (PC 201) wordt wat oneerbieding ook wel het restcomité van de distributie genoemd. Alle ondernemingen die niet onder een van de andere distributiesectoren (PC 202.01, 202, 311 of 312) ressorteren, vallen automatisch onder het PC 201.
Denk maar aan de bakker om de hoek, de zelfstandige supermarkt met minder dan 20 werknemers maar ook 'zelfstandigen' zoals JBC en Pecotex.

Bevoegdheidsgebied PC 201 Zelfstandige Kleinhandel

PC 201
Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 22.03.1973 B.S. 15.05.1973
Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de kleinhandelszaken die niet ressorteren onder de paritaire comités voor de grote kleinhandelszaken, voor de warenhuizen en voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.