Zondagwerk

Het behoud van de zondagrust is één van de blijvende actiepunten van LBC-NVK. De wetgeving laat immers nu al te veel uitzonderingen toe. 
In ondernemingen die behoren tot PC 201 en waar minder dan 20 werknemers werken, kunnen winkels op alle zondagen tussen 8 en 12 uur personeel tewerkstellen wanneer het arbeidsreglement dit toelaat. Zondagwerk is bovendien de ganse dag toegelaten in bakkerijen, beenhouwerijen en in voedingswinkels met minder dan 5 werknemers in het personeelsregister. 
In toeristische centra kunnen winkels tot 40 zondagen personeel tewerkstellen. Een regeling die ook geldt voor meubelwinkels en tuincentra.
Jaarlijks kunnen alle winkels tijdens 3 zondagen gedurende de ganse dag personeel inzetten. De werkgever moet wel toelating vragen aan het gemeentebestuur en de sociale inspectie en, waar die er is, de vakbondsafvaardiging informeren.
Naast de 3 zondagen die hierboven zijn beschreven, kunnen de winkeliers nog eens gedurende 3 bijkomende zondagen personeel gedurende de ganse dag tewerk stellen. Maar voor deze 3 zondagen (dus de vierde, vijfde en zesde dag dat de winkel de ganse dag open is) gelden speciale regels.

Loon en inhaalrust voor zondagswerk?

In de weken met zondagwerk moet het uurrooster van maandag tot zondag worden opgesteld. Verplicht de werkgever overuren te presteren en is er geen verzet mogelijk, dan moeten die overuren binnen de drie maand door betaalde inhaalrust worden gecompenseerd. En voor ieder overuur op zondag moet de werkgever bij het eerstkomend maandloon 100 procent loontoeslag betalen.
Voor zondagprestaties die in het normale uurrooster vervat zijn, is in de sector geen afspraak gemaakt over een loontoeslag. Niet omdat wij dat niet zouden willen, maar omdat de werkgevers hierover tot op vandaag geen akkoorden willen sluiten. Desondanks zien we wel vaker dat werkgevers hun personeel dat op zondag werkt, toch een extraatje onder de vorm van een loontoeslag gunnen.
Enige uitzondering op de vorige alinea
Er is toch zondagtoeslag voor de 4e, 5e en 6e zondag waarbij de werkgever gedurende de ganse dag personeel tewerk stelt. In ondernemingen waar GEEN ondernemingsraad, preventiecomité of vakbondsafvaardiging kan worden opgericht, moet overeenkomstig onze sectorafspraak een toeslag van 50% worden betaald voor de prestaties die het personeel levert op die 3 extra zondagen dat men gedurende de ganse dag personeel laat werken.
Een andere veel voorkomende vraag is wanneer er betaalde inhaalrust moet worden toegekend.
In de zes dagen die volgen op het zondagswerk moet er een halve vrije dag ingeroosterd worden. Dit wordt een volledige dag wanneer er op zondag meer dan vier uur is gewerkt. Waar het uurrooster nog over zes dagen kan worden gespreid, moet erover gewaakt dat de werkgever een volledige vrije dag toekent. In een vijfdaagse werkweek is dit automatisch het geval.