Arbeidsduur

In ondernemingen die behoren tot PC 201 en waar meer dan 20 werknemers werken, bedraagt de normale wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse prestaties 38 uur. Het is perfect mogelijk dat er nog firma’s zijn waar méér wordt gewerkt dan 38 uur in de week. Maar dan hebben de werknemers recht op betaalde compensatiedagen.
  • In de firma’s waar men nog 39 uur per week werkt, hebben we werknemers recht op 6 compensatiedagen op jaarbasis.
  • Waar men 38,5 uur werkt, hebben de werknemers recht op 3 compensatiedagen op jaarbasis.
Contracten voor deeltijdwerk mogen niet lager zijn dan 13 uur per week. De enige afwijking hierop, is een contract van 4, 8 of 12 uur. Ook de overeenkomst voor studentenwerk vormt een uitzondering.
De dagelijkse arbeidsuur mag niet lager liggen dan 3 uur en mag niet hoger zijn dan 8 uur (in de zesdaagse werkweek) of 9 uur (in de vijfdaagse werkweek).
Een werkweek telt maximaal 6 dagen. In dit deel van de kleinhandel kunnen werknemers nog gedurende 6 dagen per week worden tewerkgesteld. Als je 6 op 7 dient te werken, moeten er wel 2 halve werkdagen rust worden toegekend.
Voorbeeld
Katrien werkt van maandag tot en met zaterdag. Ze krijgt maandag- en woensdagnamiddag vrijaf.
Overuren
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en als er echt geen andere oplossing kan worden gevonden, is overwerk goed te praten. Elk uur boven 9 uur per dag of boven 38 uur per week moet als overuur worden vergoed, behalve wanneer de arbeidsduurvermindering wordt toege¬kend in compensatiedagen en men daardoor wekelijks nog méér dan 38 uur werkt. In dat geval worden overuren geteld van zodra men boven de wekelijks vastgestelde arbeidsduur gaat.
De gepresteerde overuren moeten binnen de 3 maanden door betaalde inhaalrust worden gecompenseerd. Voor ieder overuur betaalt de werkgever bij het eerstkomend maandloon 50% van het uurloon. Dit wordt verhoogd naar 100% voor overwerk op zon- en feestdagen.
Voorbeelden
  • Ik werk 39 uur per week en heb daardoor 6 compensatiedagen op jaarbasis. In mijn geval moet pas vanaf het 40ste uur overloon worden betaald.
  • Ik werk 38,5 uur per week met 3 compensatiedagen. Dan moet overloon worden betaald van zodra ik over de 38,5 uur ga.
  • Ik werk 38 uur per week. Vanaf het 39ste uur moet overloon worden betaald.