Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

  • Voor de bedienden waarvan het loon vast is, wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van al de geleverde prestaties van het betrokken jaar.
  • Voor de filiaalhouders en de bedienden die volledig of gedeeltelijk met commissieloon worden beloond, wordt de eindejaarspremie berekend op het maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke brutolonen welke werden betaald gedurende het betrokken jaar.

Toekenningsmodaliteiten

  • Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 en het hele jaar gewerkt hebben. Voor de bedienden die op 31/12 ten minste 6 maanden anci├źnniteit in de onderneming hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 per volledige maand tewerkstelling.
  • Zelfde regeling bij einde arbeidsovereenkomst, wanneer werknemer niet zelf ontslag heeft genomen en tenminste 6 maanden in dienst is geweest.
  • Ook pro rata toegekend als men op het ogenblik van de betaling in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof is.
  • De premie kan worden verminderd met afwezigheden wegens ziekte, ongeval of zwangerschap (behalve de eerste 30 dagen).

Tijdstip van betaling

Tussen 15 en 31 december.