Vanaf 20 werknemers

Je werkt in een onderneming met 20 of meer werknemers

kleding3
De loon- en arbeidsvoorwaarden die we hier toelichten, gelden voor iedereen die als bediende werkt in een zelfstandige kleinhandel die als hoofdactiviteit de verkoop heeft van non-food artikelen en waar 20 werknemers of meer in de onderneming werken.
Zelfstandige kleinhandel
De winkel waar je werkt, wordt zelf niet uitgebaat door één van de grote ketens, maar staat los van die grote ketens of is een franchisezaak van één van de grote ketens die wordt uitgebaat door een andere vennootschap dan de keten. Indien je twijfelt, kan je in je contract of op je loonfiche controleren welke firma jouw werkgever, en dus ook de uitbater is van het winkelpunt waar je werkt
20 werknemers of méér
Om te weten of er in jouw onderneming 20 werknemers of meer werken, maak je de optelsom van alle werknemers (arbeiders en bedienden) die bij jou in de winkel, maar ook in andere filialen werken en die een contract hebben afgesloten met dezelfde vennootschap (NV of bvba) waar jij een contract mee hebt.
Kom je zo aan 20 of méér, dan zit je goed.