Arbeidsduur

36,5 uur per week

De normale wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse prestaties is 36,5 uur. In een aantal ondernemingen wordt nog 37 of zelfs 38 uur per week gewerkt. Maar dan moeten compensatiedagen worden toegestaan. 
  • In de firma’s waar men nog 38 uur in de week werkt, heeft de voltijdse werknemer recht op 9 compensatiedagen op jaarbasis.
  • Werk je wekelijks 37,5 uur, dan zijn dat er 6. En wanneer je wekelijks 37 uur werkt, heb je nog 3 compensatiedagen.
Contracten voor deeltijdwerk mogen niet lager zijn dan 15 uur per week. De enige afwijking hierop, is een contract van 4, 8 of 12 uur. Ook de overeenkomst voor studentenwerk vormt een uitzondering.
De dagelijkse arbeidsduur mag niet lager liggen dan 3 uur en niet hoger zijn dan 9 uur.
Een werkweek bevat maximaal 6 dagen
In dit deel van de kleinhandel kunnen werknemers nog gedurende 6 dagen per week worden tewerkgesteld. Als je 6 op 7 dient te werken, moeten er wel twee halve werkdagen rust worden toegekend.
Voorbeeld
  • Katrien werkt van maandag tot en met zaterdag. Ze krijgt maandag en woensdagnamiddag vrijaf.

Overuren

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en als er echt geen andere oplossing kan worden gevonden, is overwerk goed te praten. Elk uur boven 9 uur per dag of boven 38 uur per week moet als overuur worden vergoed. Voor ieder overuur betaalt de werkgever bij het eerstkomend maandloon 50% van het uurloon. Voor overwerk op zon- en feestdagen moet 100% toeslag worden betaald.
De gepresteerde overuren moeten binnen de 3 maanden door betaalde inhaalrust worden gecompenseerd.
Voorbeelden
  • Ik werk normaal 36,5 uur per week. Deze week presteer ik er 38. Toch moet geen overloon worden betaald. Overloon moet maar worden betaald vanaf het 39ste uur. Voor dat anderhalf uur moet ik betaalde inhaalrust krijgen.
  • Ik werk normaal 38 uur per week en heb 9 compensatiedagen. Vanaf het 39ste uur moet overloon worden betaald.