Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

  • Bedienden met vast loon: 100% van het maandloon berekend op basis van het gemiddelde van al de effectief ontvangen lonen in het lopende jaar.
  • Filiaalhouders of ingeval commissieloon wordt betaald: 100% maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke lonen van het betrokken jaar.

Toekenningsmodaliteiten

  • Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 en het hele jaar gewerkt hebben. Voor de bedienden die op 31/12 ten minste 6 maanden anci├źnniteit in de onderneming hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 per volledige maand tewerkstelling.
  • Zelfde regeling bij einde arbeidsovereenkomst, wanneer werknemer niet zelf ontslag heeft genomen en tenminste 6 maanden in dienst is geweest.
  • Ook toegekend aan bedienden die op het ogenblik van de betaling in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn.
  • De premie kan worden verminderd met afwezigheden wegens ziekte, ongeval of zwangerschap (behalve de eerste 30 dagen).

Tijdstip van betaling

Tussen 15 en 31 december.