Wat is PC 202?

kassa2
Ondernemingen met ten minste 2 winkels en ten minste 25 werknemers vallen onder het paritair comité 202: Kleinhandel in voedingswaren.
Winkels zoals Aldi, Delhaize en Colruyt vallen onder dit paritair comité.

Bevoegdheidsgebied PC 202 Kleinhandel in Voedingswaren

PC 202
Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 22.03.1973 B.S. 15.05.1973
[1] K.B. 13.07.1983 B.S. 05.08.1983
[2] K.B. 02.12.1993 B.S. 10.12.1993
[3] K.B. 02.12.1993 B.S. 08.06.1996 (gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State)
Artikel 2
Bevoegd voor de bedienden en hun werkgevers, waarvan de ondernemingsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene of de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren.
Artikel 3 
De bevoegdheid van het paritair comité is beperkt tot:
  • de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen;
  • de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren en die minstens vijftig werknemers tewerkstellen;
  • de werkgevers die deel uitmaken van een groep van ondernemingen waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren, en wanneer de volledige groep van ondernemingen minstens vijftig werknemers tewerkstelt;
  • de ondernemingen bestaande uit een maatschappelijke zetel en minstens twee bijhuizen, waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren en waar minstens vijfentwintig werknemers worden tewerkgesteld.
Artikel 4 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  • algemene kleinhandel in voedingswaren : de kleinhandel in een redelijke verhouding, van de in de verschillende koopwarengroepen begrepen goederen bestaande uit voedingsproducten (kruidenierswaren, vlees en vleeswaren, groenten, fruit en aardappelen, zuivelproducten, dranken, diepvriesproducten en dergelijke) als courante gebruiksgoederen (onderhoudsproducten, nonfoodartikelen, rookartikelen, plastiek- en papierwaren, toilet- en parfumerieartikelen en dergelijke);
  • gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren : de kleinhandel in voedingswaren die niet behoort tot de algemene kleinhandel in voedingswaren;
Artikel 6 
De getallen van twintig, vijfentwintig en vijftig werknemers worden bekomen door de berekening, van de aangiften voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van vier opeenvolgende kwartalen, van het gemiddeld aantal bezoldigde werknemers, opgenomen in de aangiften voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of, in voorkomend geval, de som van het gemiddeld aantal bezoldigde werknemers opgenomen in de onderscheiden aangiften voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de werkgevers en ondernemingen bedoeld in artikel 3. Voor de eerste maal worden deze cijfers berekend op basis van het derde en vierde kwartaal van 1993.