Arbeidsduur in PC 202

De wettelijke arbeidsduur in de sector bedraagt 35 uur per week voor een voltijdse werknemer en dit gespreid over 5 dagen. 
  • Ofwel door wekelijks slechts 35 uur te werken.
  • Ofwel door 36 uur per week te presteren in ruil voor 6 extra verlofdagen. Deze laatste optie is misschien wel de meest interessante mogelijkheid. Je kan echter niet zelf kiezen. De werkgever beslist, maar in overleg met de vakbonden, voor één van deze stelsels.
Deeltijdse werknemers met contracten tot en met 24 uur hebben op eigen verzoek recht op de vierdagenweek.
Overuren
Als je overuren zou presteren, weet dan dat deze uren vanaf het 37ste uur aan 150% moeten worden betaald of gerecupereerd.
Ook deeltijdse werknemers hebben in bepaalde gevallen recht op overurentoeslag. Neem hiervoor contact op met je vakbondsafgevaardigde.