Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de kerstpremie

 • Administratief en verkooppersoneel: 100% van het maandloon berekend op basis van het gemiddelde van al de effectief ontvangen lonen in het lopende jaar
 • Filiaalhouders: gemiddelde van de maandlonen waarop vakantiegeld wordt berekend, begrensd tot 1.487,36 euro.
 • Aanvullende Kerstpremie: 148,73 euro voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding tot hun prestaties).

Toekenningsmodaliteiten

 • In dienst zijn op 31/12. 
 • 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in de onderneming werkzaam zijn. 
 • Ook toegekend aan bedienden die per 31/12:
  • in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd; 
  • zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie
  • Elke afwezigheid welke in het kader van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie wordt gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wordt beschouwd als effectieve arbeidsprestatie.

Tijdstip van betaling

Vóór Kerstdag