Kostenvergoeding in PC 202

Verplaatsingen in opdracht van de werkgever

De terugbetaling van de verplaatsingskosten in functie van je job valt volledig ten laste van de werkgever.
Als de verplaatsing met de eigen wagen gebeurt, wordt een officiële kilometervergoeding betaald Meestal wordt gebruik gemaakt van de kilometertarieven zoals deze wettelijk zijn vastgesteld voor personeel in overheidsdienst. Deze tarieven zijn voor de privé-sector niet bindend, maar kunnen gelden als een richtlijn. Deze tarieven zijn als volgt vastgesteld 
Vanaf 1 juli 2011 is dit € 0,0,3352 per kilometer. De meest recente tarieven kan je steeds opvragen bij het LBC-NVK-secretariaat in je regio. 

Verplaatsing tussen woon- en werkplaats

De werkgever is verplicht om bij te dragen in de verplaatsingskosten zodra de minimale afstand tussen je woonplaats en je werkplaats 2 km. bedraagt. Maak je de verplaatsing met de fiets, krijg je al een vergoeding vanaf de eerste meters.
Daarnaast hangt de bijdrage van de werkgever af van de wijze waarop de verplaatsing van en naar het werk wordt gemaakt.
Je reist met het openbaar vervoer
Wanneer je ten minste over de afstand van 2 kilometer een openbaar vervoermiddel gebruikt, zal de werkgever je een tussenkomst betalen in de kosten van het abonnement, de treinkaart of het ticket. Deze tussenkomst bedraagt normaal gezien 80% van de prijs van een sociaal abonnement. 
Je rijdt met een eigen gemotoriseerd vervoermiddel
Als je met een eigen vervoermiddel  naar het werk rijdt over een afstand van ten minste 2 km, krijg je ook een vergoeding van de werkgever.
Het bedrag van deze vergoeding werd vastgesteld op 75% van het sociaal abonnement
De vergoeding zal worden toegekend na een ondertekende verklaring over de door de bediende af te leggen afstand.
Je rijdt met de fiets
Wie met de fiets naar het werk gaat, krijgt voor de verplaatsingen met de fiets € 0,15 per werkelijk afgelegde kilometer, heen en terug.