Zondagwerk in PC 202

Werken op zondag is in principe niet toegelaten. Het behoud van de zondagsrust is één van de blijvende actiepunten van de LBC-NVK.  In 2007 voerden we nog succesvol campagne onder het motto: “Laat onze zondag met rust” tegen de plannen om het zondagwinkelen verder uit te breiden. En al die tijd blijven we op onze hoede om telkens weer nieuwe aanslagen op de zondagsrust af te weren.

Uitzonderingen

De wetgeving laat echter een aantal uitzonderingen toe:
  • Winkels gelegen in de toeristische centra mogen jaarlijks tot 40 zondagen personeel tewerkstellen. Jaarlijks kunnen alle winkels drie  zondagen personeel laten werken. De werkgever moet wel toelating vragen bij het gemeentebestuur. Bovendien moet hij de sociale inspectie en de vakbondsafvaardiging inlichten.
  • Er kunnen ook nog 3 bijkomende koopzondagen worden voorzien. Hiervoor moet er echter eerst een akkoord op sector- of ondernemingsvlak worden bereikt. Indien er geen ondernemingsakkoord is, dan kan de werkgever  individuele akkoorden met de werknemers sluiten. Omdat LBC-NVK ervan overtuigd is dat alle zondagwerk zoveel mogelijk moet worden beperkt, zijn we daar zeker geen voorstander van. Neem dus contact op met je LBC-NVK-afgevaardigde of met de dienstverleners op het LBC-NVK-secretariaat alvorens het met je werkgever op een akkoordje te gooien over zondagswerk.

Betaling

Voor wat de betaling van het zondagswerk betreft kun je het best contact opnemen met de LBC-NVK-afgevaardigde of met het  LBC-NVK-secretariaat in je regio. Zij kunnen je meer uitleg verschaffen over de specifieke modaliteiten.