SWT in PC 311

In de volksmond spreekt men nog steeds van Brugpensioen maar de regering gaf het kind een nieuwe naam: SWT. Dat staat voor Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag. Er zijn thans in de sector van het PC 311 nog 3 mogelijkheden om met SWT te gaan:
60 jaar mits een loopbaan van:
  • Man: 40 jaar in 2015 / 2016 / 2017
  • Vrouw: 31 jaar in 2015 / 32 jaar in 2016 / 33 jaar in 2017
Deze CAO loopt tot 31/12/2017
58 jaar mits 33 jaar dienst waarvan 20 jaar nachtarbeid:
Deze CAO loop tot 31/12/2016
58 jaar mits een loopbaan van 40 jaar:
Deze CAO loopt nog tot 31/12/2016

Let op

  • De vergoeding van het SWT bestaat uit twee delen: 
    • De werkloosheidsvergoeding
    • Een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.
  • Het is de werkgever die de arbeidsovereenkomst moet opzeggen. Als je zélf je opzeg geeft, kun je niet met SWT gaan.
  • Je loopbaanjaren tellen is vaak geen eenvoudige klus. Er zijn immers gelijkgestelde periodes (ziekte, tijdskrediet…). Bovendien telt een jaar deeltijds werken niet altijd mee als volledig jaar! Om een telling te laten maken van je loopbaanjaren kunnen de dienstencentra van het ACV je behulpzaam zijn.
  • Het LBC-NVK-secretariaat maakt voor jou graag een simulatieberekening zodat je precies weet hoeveel je SWT-vergoeding zal bedragen.
Dringende vraag? Neem zo snel mogelijk contact met je LBC-NVK-secretariaat in je buurt!