Vakbondspremie PC 311

Geld4
Wie lid is (of wordt) van LBC-NVK, krijgt jaarlijks 135 € terug van de betaalde bijdragen. Zo kost het vakbondslidmaatschap je eigenlijk maar enkele eurocenten per dag! Voor die prijs hoef je het dus niet te laten! Voor een verminderde bijdrage bedraagt de vakbondspremie 67,5 €
In de maand mei krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg dit attest aan het LBC-NVK-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van 15 juni tot 30 september.

Wie heeft recht op de vakbondspremie?

  • Leden die ten laatste aangesloten zijn bij ACV (of een andere vakbond) op 31/12/2016 en nog steeds aangesloten zijn op het moment van de betaling en die tewerkgesteld zijn (= in dienst zijn en prestaties verrichten) op 15/06 en zodoende het werkgeversattest kunnen voorleggen.
  • SWT'ers en bruggepensioneerden behouden het recht op de syndicale premie tot aan de pensioenleeftijd, op voorwaarde dat zij aangesloten blijven bij de vakbond.
  • Wie gedurende 1 jaar of langer ziek is op 15/6, heeft geen recht meer op de syndicale premie. De werkgever zal aan deze langdurig zieken geen attest meer afleveren.
  • Wie op 15/6 in volledige loopbaanonderbreking of in een volledige onderbreking tijdskrediet is, zal geen attest voor het bekomen van de syndicale premie ontvangen en heeft ook geen recht op de premie.
  • Leden in gedeeltelijke loopbaanonderbreking/tijdskrediet hebben wel degelijk recht op de vakbondspremie als zij op 15/6 in dienst zijn en aangesloten zijn bij de vakbond van vóór 1 januari  
Betaling van de vakbondspremie gebeurt op voorlegging van het originele attest.
Wie het originele attest niet (meer) kan voorleggen, kan bij het Sociaal Fonds van de sector een duplicaat aanvragen gebruik makend van het daartoe bestemde formulier, vergezeld van de loonfiche van de mand juni, waaruit moet blijken dat er op 15/6 wel degelijk prestaties zijn geleverd.