Arbeidsovereenkomst in PC 311

Voor bepaalde duur en vervangingscontracten

In de CAO 2007-2008 werden enkele verbeteringen gerealiseerd voor mensen die werken met contracten voor bepaalde duur of met vervangingscontracten. Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit (aantal maanden of jaren dienst), die je bij dezelfde werkgever hebt verworven met opeenvolgende contracten voor bepaalde duur en/of vervangingscontracten. In drie gevallen zal de allereerste indiensttredingsdatum als referentie genomen worden:
  • Proefperiode: voor dezelfde functie zal de proefperiode beperkt worden tot maximaal 6 maanden (12 maanden kan ook als het jaarloon hoger is dan 36.355 €).
    Let op !!!  Door de eenheidswet werd de proefperiode echter volledig afgeschaft met ingang van 1 januari 2014
  • Opzeggingstermijn: voor het bepalen van de duur van de opzegtermijn.
  • Toepassing loonschalen: je klimt niet alleen hoger op in de loonschaal maar je kunt ook sneller naar een hogere looncategorie.