Tijdskrediet in PC 311

Er bestaan uiteenlopende systemen van tijdskrediet en loopbaanvermindering. De algemene regels zoals vervat in CAO 103 worden uitvoerig toegelicht in een brochure die het ACV op de markt bracht. Leden kunnen deze brochure gratis verkrijgen in elk ACV-dienstencentrum of bij elk LBC-NVK-secretariaat. Je kan ze ook bestellen via de speciale ACV-website www.tijdkrediet.be
Op deze site worden de specifieke mogelijkheden beschreven die in het PC 311 werden overeengekomen.

Eerst een paar algemene afspraken:

 • Wie 50 jaar is of ouder en gebruikt maakt van het halftijds tijdskrediet heeft het recht de arbeidsduur te spreiden over slechts drie dagen per week.
 • 6% van het personeel van de onderneming mag tegelijk met tijdskrediet gaan. Werknemers van 50 jaar of ouder, die hun loopbaan verminderen met 1/5 of tot ½ tellen niet mee voor de vaststelling van de 6%.
 • Na het nemen van tijdskrediet heeft de werknemer het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie. De plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn.

Wie heeft recht op wat ?

Uitvoerende bedienden
Soort Periode en wijze van opname Opmerking
Tijdkrediet zonder motief
 • Ofwel 12 maanden voltijds
 • Ofwel 24 maanden halftijds (indien je minstens 3/4 werkt)
 • Ofwel 60 maanden 1/5 (indien je minstens voltijds werkt)
Geen uitkering door RVA
Tijdkrediet met motief:
 • Zorg voor kind < 8 jaar
 • Palliatieve zorg
 • Medische bijstand familielid 2de graad of ernstig ziek familielid
 • Volgen van erkende opleiding
 • Voltijds, halftijds, vermindering 1/5
 • 36 maanden
 • 48 maanden: medische bijstand zwaar ziek minderjarig kind of gehandicapt kind < 21 jaar
Met uitkering RVA: voltijds, 1/5 of 1/2

Niet uitvoerende bedienden (*)
Soort Periode en wijze van opname Opmerking
Tijdkrediet zonder motief 12 maanden voltijds Geen uitkering door RVA
Tijdkrediet met motief:
 • Zorg kindje < 8 jaar
 • Palliatieve zorg
 • Medische bijstand familielid 2de graad of ernstig ziek familielid
 • Volgen van erkende opleiding
 • Alleen voltijds tijdkrediet
 • 36 maanden
 • 48 maanden: medische bijstand zwaar ziek minderjarig kind of gehandicapt kind < 21 jaar
Met uitkering door RVA: voltijds
(*) Andere vormen van tijdskrediet (bv halftijds werken of met 1/5 verminderen) kunnen ook mits akkoord van de werkgever.
Landingsbaan uitvoerende bedienden
Soort Periode en wijze van opname Opmerking
+50 jaar en 28 jaar loopbaan 1/5 vermindering Geen uitkering door RVA en geen gelijkstelling voor pensioen
+55 jaar en ofwel 35 jaar loopbaan ofwel 20 jaar nachtarbeid bewijzen
 • 1/5 tot pensioenleeftijd
 • 1/2 tot pensioenleeftijd
 • Met uitkering door RVA en gelijkstelling pensioen
 • Met uitkering door RVA en bijpassing sociaal fonds en gelijkstelling pensioen
Landingsbaan niet-uitvoerende bedienden
Soort Periode en wijze van opname Opmerking
+50 jaar en 28 jaar loopbaan 1/5 vermindering Geen uitkering door RVA en geen gelijkstelling voor pensioen
+55 jaar en ofwel 35 jaar loopbaan ofwel 20 jaar nachtarbeid bewijzen
1/5 tot pensioenleeftijd
Met uitkering door RVA en gelijkstelling pensioen
(*) Andere vormen van landingsbaan (bv halftijds werken) kunnen ook mits akkoord van de werkgever.
Zowel voor Uitvoerend als voor Niet-uitvoerend personeel:
Bij opname van Tijdkrediet Eindeloopbaan met vermindering tot 1/2, ontvang je een bijbetaling vanuit het Sociaal Fonds van € 148,74 per maand wanneer je je voltijdse prestatie herleidt tot en halftijdse.
Indien je minder dan voltijds werkt en toch je prestaties herleidt naar halftijdse, ontvang een bedrag in verhouding tot het aantal uren dat je vermindert.
Voorbeelden
 • Frank werkt reeds jaren voltijds. Hij wordt binnenkort 50 jaar en wil halftijds gaan werken. Hij krijgt tot zijn pensioenleeftijd (65 jaar) maandelijks een premie van € 148,74.
 • Rita is reeds 55 jaar en ze werkt 30 uur per week. Ze krijgt niet de volledige premie. De premie wordt herleid als volgt: € 148,74 x [(30 – 17,5)/17,5] = € 106,24
Deze tegemoetkoming vanuit het Sociaal Fonds kan je al krijgen vóór je 55, wanneer je voorafgaand aan je halftijds tijdkrediet eindeloopbaan, nog tijdkrediet zonder motief neemt.  Let wel, deze beide vormen van tijdkrediet moeten dan aan elkaar aansluiten, én het moet van bij de opname van je eerste tijdkrediet duidelijk zijn dat je in tijdkrediet blijft tot aan het pensioen.
Zit je met een dringende vraag ? Neem dan zo snel mogelijk contact met je LBC-NVK-secretariaat in je buurt !