Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

Maandloon november, verhoogd met: 
  • maandgemiddelde late uren, bijkomende uren, overuren voorbije 12 maanden; 
  • Aanvullende Kerstpremie 297,47 euro voor voltijdsen (pro rata voor deeltijdsen).  

Toekenningsmodaliteiten

  • Einde december in dienst zijn. 
  • Ten minste 3 maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgend) in het betrokken jaar. 
  • Ook toegekend aan bedienden die per 31/12: 
    • in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd; 
    • zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie) 

Tijdstip van betaling

December