Vakbondspremie PC 312, 311 en 202.00

Geld3
Wie lid is (of wordt) van LBC-NVK, krijgt jaarlijks 145 € terug van de betaalde bijdragen. Zo kost het vakbondslidmaatschap je eigenlijk maar enkele eurocenten per dag! Voor die prijs hoef je het dus niet te laten! Mogelijk wordt het bedrag nog opgetrokken.
Voor wie een verminderde bijdrage betaalt of wie met SWT of brugpensioen is en de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt de vakbondspremie 72,5 €.
Eind mei of begin juni krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg de beide luiken van dit attest, degelijk ingevuld, en voorzien van je bankrekeningnummer en van je handtekening aan het LBC-NVK-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van 16 juni tot 30 september.

Wie heeft recht op de vakbondspremie?

  • Leden die ten laatste aangesloten zijn bij ACV (of een andere vakbond) op 31/12/2017 en nog steeds aangesloten zijn op het moment van de betaling en die tewerkgesteld zijn (= in dienst zijn en prestaties verrichten) op 15/06 en zodoende het werkgeversattest kunnen voorleggen.
  • SWT'ers en bruggepensioneerden behouden het recht op de syndicale premie tot aan de pensioenleeftijd, op voorwaarde dat zij aangesloten blijven bij de vakbond.
  • Wie in het kader van een herstructurering (bedrijf in herstructurering of bedrijf in moeilijkheden) deelneemt aan een tewerkstellingscel, of wie daarvan werd vrijgesteld, heeft eveneens recht op de syndicale premie
  • Wie gedurende 1 jaar of langer ziek is op 15/6, heeft geen recht meer op de syndicale premie. De werkgever zal aan deze langdurig zieken ook geen attest meer afleveren.
  • Wie op 15/6 in volledige loopbaanonderbreking of in een volledige onderbreking tijdskrediet is, zal geen attest voor de syndicale premie ontvangen en heeft ook geen recht op de premie.
  • Leden in gedeeltelijke loopbaanonderbreking/tijdskrediet hebben wel degelijk recht op de vakbondspremie als zij op 15/6 in dienst zijn en aangesloten zijn bij de vakbond van vóór 1 januari  
Betaling van de vakbondspremie gebeurt op voorlegging van het originele attest.
Wie het originele attest niet (meer) kan voorleggen, neemt contact op met LBC-NVK. Je vakbond kan immers tot uiterlijk 31 augustus van 2019 een duplicaat van je attest opvragen bij het Sociaal Fonds.