Vakbondspremie PC 312, 311 en 202.00

Geld3

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

In ruil voor een attest dat je werkgever je geeft in de maand mei ontvang je van je vakbond een premie van € 135. Wie een verminderde bijdrage betaalt, ontvangt een syndicale premie van 67,5€.
Bezorg het attest zo vlug mogelijk aan je vakbondsafgevaardigde of het plaatselijk LBC-NVK-secretariaat. De premie wordt tussen 15 juni en 30 september overgeschreven naar je rekeningnummer. 
Na 30 september mogen we nog enkel vakbondspremies uitbetalen op basis van originele en tijdig afgeleverde attesten. Duplicaten kunnen niet meer worden uitbetaald.

Wie heeft recht op de vakbondspremie?

  • Leden die ten laatste aangesloten zijn bij ACV (of een andere vakbond) op 31/12/2016 en nog steeds aangesloten zijn op het moment van de betaling en die tewerkgesteld zijn (= in dienst zijn en prestaties verrichten) op 15/06 en zodoende het werkgeversattest kunnen voorleggen.
  • SWT'ers en bruggepensioneerden behouden het recht op de syndicale premie tot aan de pensioenleeftijd, op voorwaarde dat zij aangesloten blijven bij de vakbond.
  • Wie gedurende 1 jaar of langer ziek is op 15/6, heeft geen recht meer op de syndicale premie. De werkgever zal aan deze langdurig zieken geen attest meer afleveren.
  • Wie op 15/6 in volledige loopbaanonderbreking of in een volledige onderbreking tijdskrediet is, zal geen attest voor het bekomen van de syndicale premie ontvangen en heeft ook geen recht op de premie.
  • Leden in gedeeltelijke loopbaanonderbreking/tijdskrediet hebben wel degelijk recht op de vakbondspremie als zij op 15/6 in dienst zijn en aangesloten zijn bij de vakbond van vóór 1 januari  
Betaling van de vakbondspremie gebeurt op voorlegging van het originele attest.
Wie het originele attest niet (meer) kan voorleggen, kan bij het Sociaal Fonds van de sector een duplicaat aanvragen gebruik makend van het daartoe bestemde formulier, vergezeld van de loonfiche van de mand juni, waaruit moet blijken dat er op 15/6 wel degelijk prestaties zijn geleverd.