Werk en gezin in PC 312

In het sectorakkoord van 11 december 2013, wordt voor het eerst tegemoetgekomen aan een aloude eis van de LBC-NVK, nl. de tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. 
In het sectorakkoord van 30 juni 2015 konden we de afspraak van 2013 nog verbeteren;

Voor wie?

Alle werknemers van bedrijven uit paritair comité 202, 311 of 312 die
  • gedurende minstens 12 maanden in de sector werken op 31/12 (2017) 
  • die kinderen hebben van jonger dan 3 jaar
  • die hun kinderen naar een door Kind en Gezin erkende opvang brachten in 2017. 
Wanneer de beide ouders werken voor een bedrijf dat behoort het paritair comité 202, 311 of 312, hebben beide ouders recht op de terugbetaling.

Welk bedrag?

2 euro per dag effectieve opvang van het kind tot zolang het de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt met als maximum bedrag 400 euro per jaar.

Hoe bewijs je de opvangdagen?

De opvangdagen van je kind bewijs je aan de hand van het fiscaal attest dat door de opvanginstelling jaarlijks wordt afgeleverd. 

Wanneer vraag je de tegemoetkoming aan?

Vanaf 1 mei, maar uiterlijk 31 augustus 2018 moet je dossier bij je werkgever zijn ingediend.
Werk je niet meer bij een werkgever uit de sector op het ogenblik van aanvraag van de tegemoetkoming, dan vraag je de tegemoetkoming aan rechtstreeks bij het sociaal fonds.
Na 31 augustus kunnen de dossiers enkel nog rechtstreeks bij het Sociaal Fonds van de sector worden ingediend: Sociaal Fonds (+ nr PC = 202, 311 of 312) – Ed. Van Nieuwenhuyselaan 8 – 1160 Brussel

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

Je bezorgt aan je werkgever:
  • een document dat de afstammingsband tussen u en het kind bewijst (uittreksel geboorteakte)
  • het fiscaal attest dat je van de opvanginstelling hebt gekregen (in 2017 gaat het dus over het attest voor opvang in 2017)
Indien je op 31/12 je 12 maanden anciënniteit in de sector haalt, maar niet steeds bij dezelfde werkgever werkte, bezorg je ook het bewijs van tewerkstelling gedurende deze periode bij andere werkgevers van het PC 202 (niet 202.01), 311 of 312.

Wanneer krijg je je centen?

Het sociaal fonds betaalt de tegemoetkoming uit naarmate de dossiers worden binnen gestuurd en in orde zijn.
Betaling ten vroegste vanaf 1 juli 2018, ten laatste op 31 december 2018