Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 313) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Gemeenschappelijk eisenprogramma 2013-2014 PC 313 Apothekers en Tarificatiediensten

Geld3
KOOPKRACHT
 • Verhoging van de brutolonen
 • Verhoging van de minimumbarema’s
 • Vrije onderhandelingen in de bedrijven
 • Verbetering van de eindejaarspremie
VERVOERSKOSTEN
 • Volledige terugbetaling van verplaatsingskosten (voor alle vervoermiddelen)
TEWERKSTELLING
 • Arbeidsduurvermindering in 4 dagenweek (– zonder salarisverlies)
 • Invoering van een dag arbeidsduurvermindering voor werknemers vanaf 45 jaar
 • 1 dag extra anciënniteitsverlof per 5 jaar
 • Tijdskrediet - cao 103
  • Tijdskrediet met motief
  • Tijdskrediet (eindeloopbaanformules) vanaf 50 jaar na 28 jaar beroepsloopbaan
  • Bij ontslag op basis van voltijds contract
 • Sectoraal kader voor wachtdiensten ‘s nachts. Tijd ter beschikking van de werkgever moet worden beschouwd als arbeidstijd, en moet dus worden vergoed.
FUNCTIECLASSIFICATIE
 • Apothekers: bijkomende baremaschaal op 15 en 20 jaar
VAKBONDSWERKING
 • Invoering van een vakbondspremie
 • Invoering van een vakbondsafvaardiging vanaf 10 werknemers
BRUGPENSIOEN
 • Invoering van een sectorale 2de pensioenpijler
 • Verlenging van alle brugpensioensystemen
 • Brugpensioen na tijdskrediet: berekening van de aanvullende vergoeding op basis van voltijdse prestaties
OPLEIDING
 • Verlenging van de risicogroepen (0,10%) en aanpassing van de besteding (financiering van collectieve kinderopvang)
 • Individueel recht op vorming
 • Opstart van vormingen m.b.t. agressiebeheersing.
VERLENGING VAN ALLE BESTAANDE CAO’S