Wat is PC 313?

apotheek
Deze relatief klein sector wordt gekenmerkt door enerzijds de zelfstandige apotheken, anderzijds de grotere groeperingen zoals NVMSV en Multipharma.
In het Paritair Comité worden de zelfstandige apothekers vertegenwoordigd door APB, de Algemeen Pharmaceutische Bond. De werkgevers en de coöperatieve apotheken worden vertegenwoordigd door Ophaco.
In tegenstelling tot wat velen vermoeden zijn de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden laag! Er is bijvoorbeeld nog geen sectorale eindejaarspremie vastgelegd.

Bevoegdheidsgebied PC 313 Apothekers en Tarificatiediensten

PC 313
Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
Artikel 1, § 3, alinea 7
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de apotheken en tarificatiediensten.