Arbeidstijd in PC 313

  • De wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld op 38 uur. 
  • Tewerkstelling van werknemers na 20.00u is slechts toegelaten wanneer de werkgever deelneemt aan de wachtdienst. De totale duur van de nachtarbeid tussen 20.00 en 6.00 uur mag de 20 uur per jaar niet overschrijden.
  • Arbeidsduur mag met 20 uur per jaar de wekelijkse arbeidsduur overschrijden.
  • De wekelijkse grens mag met niet meer dan 5 uur worden overschreden.