Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de Premie

  • Een eindejaarspremie van 20% van het brutomaandloon wordt toegekend aan de werknemers die betaald worden volgens het sectorale minimumbarema. 
  • Werknemers die beter betaald worden ontvangen een eindejaarspremie als hun brutojaarloon lager is dan het baremaloon x 12,2 (exclusief vakantiegeld, inclusief alle extralegale voordelen).
  • De eindejaarspremie bedraagt dan het verschil tussen het bruto baremaloon x 12,2 en het ontvangen bruto jaarloon.  

Tijdstip van betaling

Betaling met het loon van december.