Je inkomen in PC 313

Geld2
De lonen in paritair comité 313 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Die worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.

Indexering op sectoraal vlak

index

Sectoraal

De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
Hierna lees je (indien de informatie voorhanden is) meer over de sectorale indexaanpassing van dit paritair comité. 

Nationaal 

De nationale maandelijkse indexaanpassingen staan in de rubriek sociale wetgeving. 

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met een LBC-NVK secretariaat bij je in de buurt. 

Indexaanpassingen PC 313 Apothekers en tarificatiediensten

Indexaanpassing september 2016 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2013 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing april 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juli 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing februari 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2009 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing februari 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2007 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing april 2005 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2004
Vorige lonen x 1,02

Extra afspraken woon-werkverkeer in PC 313

In het paritair comité 313 zijn verbeterde afspraken gemaakt rond de voorwaarden en de terugbetaling van de kosten van het woon-werkverkeer.

Verbeterde afspraken

  • De tegemoetkoming van de werkgever voor de terugbetaling van de treinkaart bedraagt 70%.
  • Voor de terugbetaling van het gebruik van eigen voertuigen wordt een tussenkomst voorzien vanaf 5 kilometer.
  • Er is een fietsvergoeding voorzien. Deze bedraagt 60% van de treinkaart tot maximaal 10 kilometer.