Koopzondagen, nee bedankt!

LBC-NVK wil behoud van zondagsrust

koopzondagen
Antwerpen, Kortrijk, maar ongetwijfeld ook nog andere centrumsteden en grote gemeenten, nemen zich voor werk te zullen maken van een erkenning als toeristisch centrum voor hun hele grondgebied of voor gedeelten ervan. Dergelijke erkenning als toeristisch centrum maakt het mogelijk dat in die gebieden die als toeristisch centrum erkend zijn, de winkels vlotjes op zondag open kunnen gaan.
Hoewel het wetgevend kader al geruime tijd bestaat, merken we vandaag een toename aan (ideeën over méér) koopzondagen.
In dit verband beklemtoont de LBC-NVK tegen elke uitbreiding van de tewerkstelling op zondag te zijn en zich dus ook te blijven verzetten tegen de uitbreiding van de winkelopeningen op zondag.
Wij zullen in alle gevallen het debat aangaan met de betrokken actoren om hen te laten inzien dat een verruiming van de zondagsopeningen op de lange termijn nooit het gewenste effect oplevert; doch slechts leidt tot een verhoogde kost voor de winkels en tot een extra belasting van het sociale leven van het door de ruime openingstijden al zó geteisterde personeel.
Indien echter gemeentelijke of stedelijke overheden toch doorzetten en gebruik makend van de bestaande wettelijke mogelijkheden het sein op groen zouden zetten voor een toename van de zondagsopeningen, zullen wij ook in dat geval uiteraard de belangen van het winkelpersoneel ten volle verdedigen. In die gevallen eisen wij dat de door het winkelpersoneel geleverde prestaties op een correcte wijze, en dus met een toeslag voor zondagsprestaties worden vergoed. Bovendien willen wij ook afspraken maken over de correcte arbeidsvoorwaarden en willen wij garanties inzake de veiligheid van het winkelpersoneel tijdens deze prestaties op zondag.
Chris Van Droogenbroeck 
Nationaal Secretaris Distributie