Fruit

Even voorstellen

Deze beroepsgroep omvat alles wat 'winkel' is: van de kruidenier om de hoek tot de grootwinkelbedrijven als Carrefour, Delhaize, Aldi, Blokker, H&M. De distributie wordt ook wel detailhandel genoemd. De groothandel, die meestal optreedt als schakel tussen producent en winkelier valt hier niet onder. De bedienden en het kaderpersoneel die werken in de groothandel vallen onder bevoegdheid van het ANPCB (PC 200).
Twijfel je over je PC? Raadpleeg je loonfiche. Daarop staat je PC steeds vermeld!
De beroepsgroep distributie is onderverdeeld in zes paritaire comités (PC's):
Onder dit PC ressorteren alle voedingswinkels met minder dan 20 werknemers en alle niet-voedingswinkels met minder dan 49 werknemers. In concreto: de bakker, de zelfstandige supermarkt, maar ook zelfstandige winkels van ketens als JBC en de Gamma.
Dit paritair subcomité is bevoegd voor de ondernemingen als AD-Delhaize, Super GB-Partner met een enkele winkel én 20 of meer werknemers.
De grote levensmiddelenbedrijven met minimum twee winkels en minimum 25 werknemers (Delhaize, Colruyt) ressorteren onder het PC 202 kleinhandel in voedingswaren.
Vanaf 50 werknemers vallen ondernemingen die minder dan drie verschillende handelstakken uitoefenen onder het PC 311. Denk aan Blokker en Superconfex.
Vanaf 50 werknemers vallen ondernemingen die drie handelstakken of meer uitoefenen onder het PC 312. Bijvoorbeeld Carrefour en Hema.

Actiepunten

In de distributie is nog veel vakbondswerk aan de winkel. De belangrijkste actiepunten zijn:
  • Het optrekken van de arbeidsvoorwaarden in de kleine winkels naar het niveau van de grote winkels;
  • Meer vaste contracten in plaats van tijdelijke en kleine contracten;
  • Meer loon door het toekennen van meer uren aan de deeltijdse werknemers (i.c. een contractverhoging);
  • Geen uitbreiding van het zondagswerk;
  • Een verruiming van de kinderopvang op de vroege en late uren van het winkelpersoneel.

Sectorpublicaties

Bedrijfsnieuws

lidl
Op 1 mei 2018 bereikten de vakbonden bij Lidl een akkoord met de directie. Hier vind je de tekst van het akkoord. 
Lees meer
lidl
Na de spontane staking van het Lidl-personeel in meer dan de helft van de winkels, bekijkt bediendenvakbond LBC-NVK of verdere acties ondernomen moeten worden. “Het ziet er steeds minder naar uit dat er spoedig verbetering komt. Het is vijf na twaalf,” benadrukt vakbondssecretaris Johan Lippens. 
Lees meer
actie flexijobs
Op 17 januari verzamelden we met 200 vakbondsmilitanten uit de distributiesector voor de zetel van COMEOS, de federatie van de winkelbedrijven. Hun boodschap was duidelijk: het winkelpersoneel zit niet te wachten op flexi-jobbers.
Lees meer
e-commerce
Volgens werkgevers en politici houden de vakbonden het nachtwerk voor e-commerce tegen. Niet is minder waar. De vakbonden zijn de vraag naar ploegenarbeid nooit uit de weg gegaan. Wel verwachten we dat de werkgever de noodzaak van dat nachtwerk degelijk kan onderbouwen. Uit zorg voor mens en samenleving willen we onregelmatige werktijden zoveel mogelijk vermijden
Lees meer
kassa5

Nieuwe cao's verbeteren loon- en arbeidsvoorwaarden in distributiesector!

In de distributiesector werden nieuwe cao's gesloten voor 2017-2018. Benieuwd wat er voor jou inzit? Klik dan snel door naar de cao-pagina van jouw paritair comité!