Herstructurering ING

ING zet het mes fors in tewerkstelling

ING
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft deze morgen kennis genomen van het herstructureringsplan voorgesteld door de algemene directie van de ING GROEP.
De vakbonden zijn gechoqueerd over de impact van de maatregelen voorop gesteld door de directie.
Oordeel zelf:
  • Integratie van Record Bank in de structuren van ING met een inpakt op 750 werknemers en 500 zelfstandige kantooragentschappen.
  • Afbouw van 600 bankkantoren op 1250 (ING en Record)
  • Afbouw met 3150 jobs globaal over alle ING entiteiten, in de tijdspanne 2017-2021, met naar alle waarschijnlijk ongeveer 1700 naakte ontslagen.
  • Op termijn blijven er 650 kantoren open waarvan slechts 150 met statutair personeel.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront, heeft volgende standpunten ingenomen:
  • Het voorgesteld plan is onaanvaardbaar, na de reeds genomen besparingen op de rug van de werknemers, en gelet op het financieel resultaat van meer dan 500 miljoen euro in de eerste helft van 2016.
  • Er zullen personeelsvergaderingen georganiseerd worden in de loop van de dag in de voornaamste bedrijfslokalen.
  • Er wordt opgeroepen tot werkonderbrekingen vanaf heden. 
  • Het sociaal overleg met de directie wordt deze week opgeschort.
  • De organisatie van een actiedag op 7 oktober voor de ING zetel Marnixlaan.
Deze acties worden gedekt door het gemeenschappelijk vakbondsfront.