Vorming

Bijblijven en leren in een digitalere omgeving

kantoorsituaties10
Door steeds snellere technologische ontwikkelingen en veel meer digitale toepassingen is er meer dan ooit nood aan een goed werkend vormingskader binnen de ondernemingen. Werknemers van alle echelons, opleidingsniveaus en leeftijden dienen mee te zijn en blijven met de evoluties die nodig zijn om hun competenties ‘up to date’ te houden. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Werkgevers dienen al het nodige te doen om te blijven investeren in eenieders competenties en te anticiperen op veranderende behoeftes van de organisatie. Werknemers dienen van hun kant in te zien dat het ook in hun belang is.
LBC-NVK pleit dan ook voor een aantal goed omkaderde afspraken die voldoende inzetten op een werkbaar en wendbaar vormingsbeleid.
Bovendien willen wij werknemers informeren en sensibiliseren en doen inzien dat volgen van opleiding een absolute must is. Wij willen dan ook graag de verschillende sectorale vormingsinitiatieven in de kijker plaatsen.
Neem zeker eens een kijkje op de website van het vormingsfonds van jouw sector!
Het is niet alleen belangrijk om opleidingen te volgen maar ook om regelmatig eens stil te staan bij je loopbaan. Een loopbaan overkomt je niet, maar kan je sturen en in eigen handen nemen. Als je weloverwogen keuzes kan maken in je carrière heeft dat een enorm positief effect op jezelf en je omgeving. Daarom zetten we als ACV maar ook via de sectoren heel erg in op loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding. Bij verschillende partners van het ACV kan je loopbaanbegeleiding volgen. Samen met jou staan ze stil bij je loopbaan, jouw competenties en mogelijkheden. Tijdens de begeleiding krijg je een beeld van je loopbaandoelen, uitdagingen en kansen in je (nieuwe) job.
Neem zeker eens een kijkje op www.jeloopbaan.be
Als LBC-NVK beschikken we over een eigen centrum voor loopbaanontwikkeling. Maar ook in sommige sectoren bestaan er mogelijkheden om loopbaanbegeleiding te volgen via het vormingsfonds.