BAR€MA B€TAALT B€T€R

Barema Betaalt Beter
Loonbarema’s afschaffen? Om de zoveel tijd heeft een of andere politieker, HR-bobo of ‘nieuws’-krant wel eens deze zure oprisping en de onweerstaanbare dwang dit voor de elfendertigste keer luid en hoog van de toren te schreeuwen. Wat ons betreft, een ivoren toren! 
Laat je vooral niets wijsmaken: barema’s op basis van leeftijd of ervaring geven rust, perspectief en zekerheid voor werknemers, én werkgevers. Ze zijn een legitiem middel om loonverschillen tussen werknemers te verklaren en een instrument om goede werknemers aan te trekken, te behouden en gedurende de hele loopbaan te motiveren. 
Durf dan ook verder te kijken dan de simplistische afspiegeling en het gegoochel met  vele tientallen procentpunten loonverschil tussen een ‘jonge’ en een ‘oude’ werknemer. 
Hieronder alvast 10 goede redenen om met loonbarema’s te blijven werken:
  • Ze zijn duidelijk, transparant én bieden houvast
  • Ze zijn de objectiefste parameter om loonverschillen te verantwoorden
  • Ze zijn een middel om goede werknemers te behouden 
  • Ze bieden de mogelijkheid om individuele competenties en prestaties ‘bovenop’ te vergoeden
  • Ze bieden motivatie en geen demotivatie
  • Ze voorkomen discriminatie
  • Ze zijn controleerbaar en afdwingbaar
  • Ze creëren voorspelbaarheid voor werkgevers
  • Ze zorgen voor administratieve eenvoud
  • Ze maken het mogelijk om goedkoop en automatisch te vergelijken met ‘de markt’
Wil je meer duiding bij deze 10 stellingen? Overtuig jezelf en je omgeving tegen het mantra van loonmatiging en bekijk het volledige dossier op www.baremabetaaltbeter.be  
Bekijk zeker ook ons online-filmpje

Enquête

Uit de voorlopige resultaten van een online-enquête in het kader van onze LBC-NVK-campagne 'Barema betaalt beter,' blijkt dat drie op de vier werknemers het niet ziet zitten om elk jaar over hun loon te onderhandelen. Liefst 95 procent denkt dat de werkgever altijd het sterkst staat in deze onderhandelingen. 
Laat ook jouw stem horen in het debat over loonbarema’s en vul de enquête online in
Barema betaalt beter: daar hebben wij ervaring in!