Minimaal loon

Weet jij wat je moet verdienen?

centjes
Het minimumloon van werknemers in de verschillende financiële sectoren is vastgelegd in een barema per sector. Op basis van twee criteria wordt bepaald wat het minimumloon is dat je moet verdienen. Deze criteria zijn de ervaringsjaren en de categorie. Als je die kent, kan je jouw minimumloon lezen in de tabel met de sectorbarema’s die te vinden is op www.lbc-nvk.be.
Belangrijk om te weten is dat dat er niet valt te onderhandelen over de waarde van de criteria of parameters. De sectorclassificatie is het uitgangspunt om de categorie te bepalen. Hoe de ervaringsjaren moeten worden bepaald wordt in detail beschreven in de sectorcao van 3 juli 2008 en komt verder in deze nota aan bod. Het staat de werkgever natuurlijk vrij om je een hoger loon te geven.
Hetzelfde geldt voor loonsverhogingen. De werkgever mag je volgens zijn eigen inschatting of volgens een afgesproken ondernemingssysteem zulke verhogingen gunnen. Dat is niet zo voor de sectorbarema’s.
Misverstand
Laten we meteen een misverstand uit de wereld helpen. Je hebt niet altijd recht op de opslag voorzien in het sectorbarema. Dit is het geval waarbij je effectieve loon hoger ligt dan het baremieke loon. Stel dat je 2.800 euro verdient, terwijl je volgens het barema recht hebt op 2.750 euro. De werkgever kan dan beslissen om je geen opslag te geven tot wanneer het sectorbarema je effectief loon inhaalt.
En dan is er nog een belangrijk punt. Het sectorloon is het minimumloon. Minder mag je niet verdienen. Anders gezegd: je brutomaandloon mag niet lager zijn dan het sectorloon (à 100%). Dikwijls is er wel discussie over de vraag welke componenten bij het brutoloon mogen worden geteld om dat totale bedrag dan te vergelijken met het minimumloon. Het staat vast dat het niet opgaat om de 13de maand mee te tellen. Maar wat met andere maandelijkse premies?
Criterium 1 : categorie
Bij banken en verzekeraars heb je 7 categorieën: 4 voor bedienden en 3 voor kaderleden. De werkgever moet je kunnen zeggen tot welke categorie je behoort. Bestaat daarover twijfel? Praat dan met je LBC-NVK-militant!
In de sectoren zijn referentiefuncties bepaald en toegewezen aan één van de categorieën. In de verzekeringen is dit gebeurd voor zowel de bediende- als de kaderfuncties. In de banksector voorlopig enkel voor de bediendefuncties. De oefening voor de kaderfuncties wordt nu opgestart. Dit is van belang als er in je bedrijf geen eigen functieclassificatie bestaat en om de link tussen de eigen functie en de sector te controleren. 
Criterium 2 : ervaringsjaren
Syndicaal is het uitgangspunt om ‘full-option’ gelijkstellingen van studiejaren, elders opgedane beroepservaring en periodes van schorsing van arbeidsovereenkomst te regelen. Maar in de praktijk is dat niet in alle sectoren over de volle lijn gelukt. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de gelijkstellingen.
Sector
PC 306
PC 307
PC 310
Beroepservaring
werk in andere functie, in ander bedrijf/andere sectorxxFinanciële sector: onbeperkt
buiten financiële sector: max 20j
werk als zelfstandige, als ambtenaarxxmax 20j
studiejaren en/of jaren beroepsopleidingxxBachelor: 3j
Master: 4j tenzij normale studieduur langer is
Master in bediendefunctie 3j
Andere beroepserv bv. vrijwilligerswerkxxmax 5 jaar
Schorsingen
deeltijds tijdskrediet xxx
voltijds thematisch tijdskrediet xxMax 3 jaar
voltijds tijdskredietxxMax 1 jaar
moederschaps- en vaderschapsverlofxxx
voltijdse werkloosheid xxMax 3 jaar
Ziekte/ongeval/arbeidsongevalxxx
verlof zonder wedde x
dienstplichtxx
opmerkingcat. 1 & 2 ervaring  0 = 21jaar
cat. 3 ervaring 0 = 23 jaar
cat. 4A ervaring 0 = 25 jaar
cat. 4B ervaring 0 = 27 jaar
inspecteurs ervaring 0 = 25 jaar
Heb je hierover nog vragen? Denk je dat je onderbetaald bent op basis van het sectorbarema? Je LBC-NVK-werknemersvertegenwoordiger weet raad!