Re-integratie

Terug in het zadel

Terug in het zadel
Vaststelling is dat het aantal langdurig zieken onrustwekkend blijft stijgen. Eind 2016 zijn er 390.765, een stijging van 50% (!) sinds 2010. Een ernstig ongeval krijgen, ziek worden, burn-out, een operatie moeten ondergaan, het kan iedereen overkomen. Je blijft een tijdje thuis om te herstellen en/of te revalideren. Als het weer beter gaat, kan je de stap zetten om terug aan het werk te gaan. Sinds begin dit jaar is er een nieuwe regeling om langdurig zieken meer kansen te geven om stap voor stap weer aan het werk te gaan. Daarbij kunnen ze aan hun werkgever vragen of ze via aangepast werk weer aan de slag kunnen via een zogenoemd re-integratietraject.
Dit zou positief kunnen zijn, maar 70% krijgt te horen dat ze niet meer geschikt zijn voor hun job en ook geen aangepast werk kunnen doen bij hun werkgever. De gevolgen zijn niet min: ontslag om medische reden. In mensentaal: zonder opzeggingsvergoeding!
De regeling in het kort
Wie kan de re-integratie kan aanvragen?
 • de werknemer of zijn behandelende arts, in eerder welke fase van de arbeidsongeschiktheid
 • de werkgever, indien de werknemer minstens 4 maanden arbeidsongeschikt is
 • de adviserende geneesheer (van de mutualiteit) na 2 maanden arbeidsongeschiktheid
Tot eind vorige jaar waren de regels enkel van toepassing voor werknemers die ziek werden na 1/1/2016, maar sinds dit jaar geldt dit voor alle zieken. De werknemer kan zich ten allen tijde laten bijstaan door een lid van het CPBW, het overlegorgaan dat de organisatie van de re-integratie in het bedrijf dient op te volgen.
Welke beslissing kan een arbeidsgeneesheer nemen?
 • Optie A: werkhervatting mits tijdelijk aangepast/ander werk
 • Optie B: werkhervatting
 • Optie C: definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk, maar ander/aangepast werk wel mogelijk bij dezelfde werkgever
 • Optie D: totaal en definitief ongeschikt voor werk binnen de onderneming, met mogelijkheid tot ontslag om medische overmacht (=zonder ontslagvergoeding)
 • Optie E: geen re-integratie mogelijk omwille van medische reden
Wat kan LBC-NVK voor je doen?
 • Krijg je een verzoek tot re-integratie of je wil dit zelf opstarten, spreek er dan vooraf over met een ACV personeelsafgevaardigde binnen je onderneming. De gevolgen van een falende re-integratie kunnen zoals hierboven geschetst immers zeer groot zijn
 • Indien je zelf de re-integratie wenst aan te vragen is het aan te bevelen om dit via de bestaande procedure werkhervatting te doen (arbeidsgeneesheer).
 • Voorkomen is altijd beter dan genezen. Vandaar het belang van een goed uitgewerkt preventiebeleid, een risico analyse psycho-sociale aspecten. Als ACV nemen hiervoor al jaren het voortouw binnen je onderneming
 • Als je voelt dat het je allemaal te veel begint te worden: spreek erover met uw hiërarchie, de vertrouwenspersoon binnen je onderneming en zeker en vast met je ACV-personeelsafgevaardigde: onze deur staat voor je open!
Nog vragen?
Neem dan zeker eens een kijkje op www.teruginhetzadel.be of neem contact op met de personeelsafgevaardigden binnen je onderneming.