Even voorstellen

Kantoorsituaties 14
PC 216
Paritair Comité voor de notarisbedienden.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
Artikel 1, § 2, alinea 6
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en hun werkgevers, voor de notarisbedienden, alsmede voor degenen die tewerkgesteld zijn in elk organisme met eigen notarieel karakter zoals:
  • Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen en de diensten ervan;
  • Tuchtkamers;
  • Huizen van notarissen.