Aanvullend pensioen

Pensioen2

Voor 1987

In het verleden (voor 1987) bestond er binnen het PC 216 een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem verspreid over vier kassen geografisch verspreid over België. Het systeem kende een aanvullend pensioen toe volgens een bepaald reglement volgens de kas waar men bij aangesloten was. De notarissen betaalde hiertoe jaarlijks vastgestelde bijdragen die dus per kas sterk konden verschillen.
Een aantal wettelijke bepalingen leidden tot een herziening van dit systeem.

Na 1987

Vanaf 1 januari 1987 wordt het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gevormd door een Groepsverzekeringscontract gesloten tussen de Federatie der Notarissen en de (toenmalige) ASLK. 
Voor alle notarisbedienden die al in dienst waren voor 31 december 1986 blijft een gedeelte van hun aanvullend pensioen nog altijd gevormd uit het repartiefonds. Voor de jaren vanaf 1987 wordt het aanvullend pensioen dan gevormd door het eerder geciteerde groepsverzekeringscontract.
Dit hele systeem wordt beheerd door de vzw Nationale Kas voor het Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden of kortweg De Kas.
Meer weten?
Je leest er meer over de ontsstaansgeschiedenis, het repartitiefonds, de groepsverzekering, de financiering en de huidige werking van het systeem...