Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de Premie

Volledig maandloon

Toekenningsmodaliteiten

  • Gedurende het hele kalenderjaar contractueel verbonden zijn.
  • In geval van tijdelijke afwezigheid met loonderving in de loop van het kalenderjaar om andere redenen dan ziekte, ongeval of zwangerschap, wordt het bedrag verminderd in verhouding tot de dagen van loonderving ten overstaan van 250 werkdagen per jaar.
  • Indien de bediende in de loop van het jaar een notariskantoor verlaat om bij een ander notariskantoor in dienst te treden, moeten de beide werkgevers een deel van de premie betalen in verhouding tot de bij hen gepresteerde maanden en berekend op resp. het maandloon bij vertrek en het maandloon voor december.

Tijdstip van betaling

Uiterlijk op 20 december voor de bedienden die in de loop van die maand in dienst zijn; uiterlijk de dag van het vertrek voor de bedienden die uit dienst treden.