Feestdagen

Regeling voor feest- en brugdagen

Wettelijke feestdagen
2016 2017 2018 2019
Nieuwjaar 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari
Paasmaandag 28 maart 17 april 2 april 22 april
Feest van de Arbeid 1 mei 6 mei 1 mei 1 mei 1 mei
Hemelvaartsdag 5 mei 25 mei 10 mei 30 mei
Pinkstermaandag 16 mei 5 juni 21 mei 10 juni
Nationale feestdag 21 juli 21 juli 21 juli 21 juli
Tenhemelopneming 15 augustus 15 augustus 15 augustus 15 augustus
Allerheiligen 1 november 1 november 1 november 1 november
Wapenstilstand 11 november 11 november 11 november 11 november
Kerstmis 25 december 26 december 25 december 25 december 25 december

Feesten van de gemeenschappen  
2016 2017 2018 2019
Vlaamse Gemeenschap  11 juli  11 juli 11 juli 11 juli
Franse Gemeenschap  27 september 27 september 27 september 27 september
Duitstalige Gemeenschap  15 november  15 november 15 november 15 november

3 Verlofdagen
2016 2017 2018 2019
31 oktober 14 april 30 april 19 april
(*)  26 mei 11 mei 31 mei
(*)  (*) 31 december (*)
(*) verlofdag waarvan de datum wordt vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten van het arbeidsreglement met betrekking tot het vaststellen van een verlofdag