SWT (brugpensioen)

SWT (brugpensioen) in PC 216

SWT is in PC 216 mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar. De cao hierover loopt nog tot eind 2017.
De aanvullende vergoeding bedraagt 60% van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering. De werkgever betaalt ook een éénmalige premie in de groepsverzekering, gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledige kwartalen van tewerkstelling