Tijdkrediet

Tijdkrediet in PC 216

Werknemers vanaf 50 jaar hebben het recht hun loopbaan te verminderen via tijdkrediet (TK). Vanaf 52,5 jaar is een bijkomende premie voorzien. 
De premie wordt als volgt berekend:
  • (40% x (loon vóór TK – loon tijdens TK)) – RVA-vergoeding
Tot 55 jaar geldt een beperking op het bedrag van de premie.